Neida, det er bare det at «jeg må huske det, og det, og det…» Ikke lett å bo sammen med skipperen nå»