Det nærmer seg – en snau uke igjen til Hans og Vidar kaster loss! Målet er Lofoten. Når de er der bestemmes av vær og vind. Akkurat nå er ingenting helt klart.