God dag!
Vi er i Norge og nyter frisk og kjølig luft, koser oss med familie og venner. Alltid godt å komme hjem, setter stor pris på at Norge er vårt moderland! Samtidig minner dette oss om at det er noen som har en annen hverdag. Vi har engasjert oss i hjelpearbeidet til Nepal. Våre nepalske venner har overlevd jordskjelvet, men de står overfor store utfordringer i fremtiden.
Familien Lok og Dorothy er våre venner og tidligere naboer i Kathmandu. Lok fikk spedalskhet som liten, ble tatt hånd om av en belgisk misjonærstasjon. Han lærte seg engelsk og fungerer nå som prest i en kristen menighet. I tillegg til sine 2 sønner, har de gitt hjem til 3 vanskeligstilte barn. Nå er disse voksne. Robin, deres eldste sønn, har utdannet seg til lege og arbeider på et sykehus nordøst i landet.
Flere av våre norske venner har støttet Lok og hans familie gjennom mange år og dette har gitt familien mulighet til å gi hans biologiske barn en utdannelse. Han er veldig takknemlig for dette.
Nå støtter vi familien i mindre grad, men fortsatt bidrar vi når det er behov. De siste dagene har noen gode mennesker her hjemme kommet med pengestøtte som de ber meg sende videre til Nepal. Dette gjør jeg gjerne og hvis det er flere som vil «henge» seg på, ta gjerne kontakt, disse pengene vil gå spesifikt til familien Lok.

Vår venn Hem Gurung som bor i Norge, har også engasjert seg aktivt i hjelpearbeidet i regi av Foreningen for nepalesere bosatt i utlandet – NRNA. Pengestøtten her vil uavkortet gå til Nepal overført via Røde Kors. Hem har arbeidet ved den norske ambassaden i Kathmandu og har god kunnskap om landet og hvor behovet for hjelp er størst. Korrupsjon har alltid vært et stort problem i Nepal og nå i ettertid av denne katastrofen, vil dette sannsynligvis forsterke seg ytterligere. Noen vil utnytte tragedien til sin egen fordel, slik er verden.

Kontonummeret til Hem er: 1503 59 30156 (dette er en Disaster/Emergency Support Account) av NRNA Norway.

Til de som bidrar via Hems personlige henvendelse, skriv i kommentar feltet «Contribution – Nepal Earthquake through Hem Gurung».

Her er kopi av mailen til Lok som jeg fikk i går:

Our dear Loving friends Bjorg and Hans,
Thank you so much for your Loving email and it is joy and encouraging to hear from you. We thank the Lord we have such good friends like you who Loves us and cares for us . Thank you very much for being such a good friends and you are always with us specially when we are in trouble or in need you are always with us and this is the good sign of good friend. Thank you so much for your Love gift it is great help and hope it will come soon when did you send? I will let you know when I received the money .

Congratulation that you got grandson and hope baby and mother are well and congratulation to them as well.

I hope you are following the news of Nepal till today death toll 8347 and still discovering more dead and over 14000 thousands are injured and life is not normal yet and everything is closed even some bank are not yet opened and daily food we don’t get what we want and many people have left Kathmandu those who have come from other parts of the Country and there are not many people in Kathmandu .When earthquake came I was preaching in the Church and Dorothy was there but Dhana was giving her exams and Raul was at home that day and Robin is in Lamjung neighboring district of Pokhara working as a Junior Dr and he was in the hospital at that time. Yes you are right life is challenging we have to bear and look in to the Lord.
Bye for now
Thank you so much for being with us.
With much Love and prayer

Lok, Dorothy , Robin, Raul and Dhana

Fint å kunne være i stand til å hjelpe andre som virkelig trenger det!

Vi drar tilbake til Hellas og Grekerbua på søndag. Hans bekymrer seg for båten, den har det helt sikkert bra! God dag til alle!